Praktijkondersteuning (POH)

Naast de u bekende doktersassistentes werken er in de praktijk ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen.

Zij zijn gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en houden daar -in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts- zelfstandig spreekuur in.

 

POH somatiek:

De POH somatiek houdt spreekuren gericht op de somatiek. Dit betekent dat zij specifieke aandacht heeft voor bepaalde somatische (lichamelijke) problemen, in onze praktijk met name Diabetes Mellitus (suikerziekte) en het CVRM (Cardio Vasculair Risico Managament, ofwel hart- en vaatziekten). 

De huisarts kan u adviseren een afspraak bij haar te maken.

Hierbij kunt u denken aan uitleg en toelichting over eventuele aandoeningen, (het bespreken en aanpakken van) leefstijl, dus gezonde voeding, beweging, (stoppen met) roken en u daarin begeleiden. Daarbij worden oa lengte en gewicht, bloeddruk, maar ook bloedsuikers en cholesterol met enige regelmaat gecontroleerd (afhankelijk van vele factoren elke paar maanden tot jaarlijks).

Een bezoek aan de POH hoort bij de basis huisartsenzorg en valt dus niet onder een aanvullende verzekering.

 

POH GGZ:

De POH GGZ houdt spreekuur gericht op de Geestelijke Gezondheids Zorg. In overleg met de huisarts kan u naar haar verwezen worden voor psychische begeleiding bij oa onrust, somberheid en andere stemmingsproblemen. Zij zal door middel van gesprekken het probleem verder proberen te verhelderen door te signaleren, diagnosticeren en samen met u een plan op te stellen hoe hiermee om te gaan.

Een bezoek aan de POH hoort bij de basis huisartsenzorg en valt dus niet onder een aanvullende verzekering.

 

POH ouderen:

In Bennekom is er sprake van veel vergrijzing. Omdat iedere leefstijdsgroep specifieke aandacht vraagt en ouderen steeds vaker thuis blijven wonen is er speciaal voor hen een POH die ook aan huis komt en kan signaleren en meedenken hoe de thuissituatie zo optimaal mogelijk te houden.

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk de Kort
Commandeursweg 8-B
6721 TZ Bennekom
Telefoon: 0318-414325
Spoed:    0318-414325, kies 1
www.dekort.praktijkinfo.nl

Routebeschrijving

 

nieuws

nieuwe wet AVG - 12-06-2018